Instalace SAKI AOI a SPI ve firmě Wendell electronics, a.s.

#Case study - SMT #saki #aoi #spi #reference

Děkujeme firmě Wendell za důvěru v naše technologie.

"V roce 2018 jsme hledali nejefektivnější řešení kontroly kvality na SMT lince.

Prvním krokem bylo nahradit naše stávající 2D-AOI zařízení za 3D-AOI poslední generace. Výběr 3D-AOI začal jednáním s několika dodavateli, z nichž jsme vybrali tři výrobce, kteří nám zapůjčili zařízení k odzkoušení. Do finálního kola postoupili 2 stroje (SAKI a konkurence), které jsme podrobili detailnímu porovnání s testy na konkrétních osazených DPS. Kromě základních technických parametrů na tuto funkci kladených jsme hleděli zejména na „user friendly“ programování a obsluhu, praktičnost , opakovatelnost výsledků a použitelnost i pro některé THT součástky. Dále jsme posuzovali zajištění školení, lokální podpory, servisu a samozřejmě v neposlední míře i celkovou hodnotu investice. Z těchto parametrů nám vyšlo nejlépe SAKI 3Di-LS2 – 18um. Instalace stroje a zaškolení proběhlo rychle  a efektivně díky pracovníkům AMTECH a SAKI. Po zahájení výroby se potvrdila správnost naší volby. Spolehlivá detekce chyb a rychlost reakce na vadné osazení napomohla snížit výskyt vad. Vzhledem k rychlosti tohoto 3D-AOI, které jsme použili v „ostrovní“ konfiguraci se vstupem z několika linek, nám zmizel problém nárazové kumulace osazených desek před AOI.

V roce 2019 náš program zlepšení kvality SMT pokračoval. V plánu bylo zakoupení dalšího 3D-AOI stroje v in-line zapojení a též nových SPI zařízení do SMT linek.

Díky zkušeností se SAKI byla volba dalšího 3D-AOI jednoznačná. Pro výběr SPI jsme ale opět posuzovali několik dodavatelů. Nakonec jak parametry, jednoduchostí obsluhy a programu, tak i z pohledu celkové investice jsme se rozhodli pro SPI SAKI 3Si-LS2.  Instalace všech zmíněných zařízení do linek proběhla během léta 2019. Výsledky jsou naprosto v souladu s naším očekáváním. Spokojenost obsluhy a technických pracovníků  a zejména zlepšení kvality díky rychlé kvalitní zpětné vazbě. Výsledky této investice jsou jednoznačně vidět v měřitelných ukazatelích kvality a potvrzené spokojeností našich zákazníků."

 

Ing Stanislav Zedníček

Technický manažer

Wendell electronics, a.s. part of BB Electronics A/S, EMS - from idea to solution

Rychlý kontakt

Váš čas je vzácný, tak pojďme urychlit komunikaci.