Instalace 3 kompletních SMT linek v Prešovském kraji

#Nedávné instalace

Dodali a instalovali jsme 3 kompletní SMT linky na Slovensku. Důraz byl kladen na vysoký takt a přesnost osazování.  Tři linky byly instalovány v závodě na Slovensku a zákazník je používá pro vlastní výrobu. Pro SMT linky využili stroje od našich dodavatelů, mezi které patří SAKI – dodavatel AOI a SPI, FUJI – výrobce osazovacích strojů, Vitronics Soltec, který vyrábí přesné Reflow pece a dopravníkové systémy od firmy NUTEK. Projekt byl velmi úspěšný nejen díky vysoké přesnosti, ale také díky naší schopnosti dodat a nainstalovat všechna zařízení včas. Na tento projekt jsme velmi hrdí a doufáme, že budeme se zákazníkem spolupracovat i v budoucnu. 

Hlavními technologiemi linek jsou:

Rychlý kontakt

Váš čas je vzácný, tak pojďme urychlit komunikaci.